پذیرش رجیستری

دستگاه های تلفنی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است و امکان دریافت کد فعالسازی از سامانه ی همتا را ندارند ، میتوانید به صورت پستی ارسال کرده و در کمتر از 24 ساعت گوشی خودرا به صورت رجیستر شده دریافت نمایید. قبل از ارسال حتما در این مورد هماهنگی شود.